Sunday, 14 May 2006

I Hope So...

Happy Mother's Day to mama and mommy!

Grabe, nalasing ako sa inuman namin kayla RZ... kaarawan kasi ng bruha... HAPPY BIRTHDAY FRIEND!

At kanina lang ng umaga, naisauli na sa akin yung tatlong bahagi ng aking pinakamahalagang bagay...

Buti naman at buo pa...

At saka sinabi... "Hindi ako galit sa'yo..."

Sabay tapik pa sa balikat ko...

Convincing enough? Not for me... It's somewhat doubtful...

But at least, my mind and heart are now at ease...

No comments: