Monday, 27 September 2010

Super Junior-M - Super Girl (Chinese)简体字:
Oh~ 超级超级的女孩
Oh~ oh~ Oh~ oh~

看我看看我 不要总是想着他
不爱不爱他不爱你
你的完美胜过他
不要盯着那手机
不要再那三心二意
你明白的 你清楚的 我超级的女孩

有时候想起他送你的花 丢掉快丢掉吧
还有他那最迷人的微笑 忘掉快忘掉吧
他的温柔还会让你颠倒 醒来快醒来吧
你的好是多么神秘
请让我好好地保密

Oh my Super girl 你是我的 Baby girl
他看不见你的美丽 平凡背后的魔力
Oh my Super girl我是你的 Super Man
你的眼神让我着迷
为了你我什么都愿意

Oh~ oh~ Oh~ oh~
Oh~ oh~ Oh~ oh~
Oh~ oh~ Oh~ oh~ (my love)
Oh~ oh~ Oh~ oh~ (my love)
Oh~ oh~ Oh~ oh~ (my love)
Oh~ oh~ Oh~ oh~ (my love)

看我看看我 不要总是随着他
如果他说喜欢你 就算再忙也能够等到你
那一定是他说的谎话
那一定不是真心的话
Oh~ 别相信吧 离开巴
Oh~ 快到我的身边来

有时候想起他送你的花 丢掉快丢掉吧
还有他那最迷人的微笑 忘掉快忘掉吧
他的温柔还会让你颠倒 醒来快醒来吧
你的好是多么神秘
请让我好好地保密

Oh my Super girl 你是我的 Baby girl
他看不见你的美丽 平凡背后的魔力
Oh my Super girl我是你的 Super Man
你的眼神让我着迷
为了你我什么都愿意

开心地 难过地
答应你 都陪你 都陪你
?了 全世界最好的爱 最贵的爱
等你搬进我的心里来
幸福的权利不要放弃
全世界最完美的唯一

Oh my Super girl 你是我的 Baby girl
他看不见你的美丽 平凡背后的魔力
Oh my Super girl我是你的 Super Man
你的眼神让我着迷
为了你我什么都愿意

你是我最超级的女孩 (别再等待等待)
跟着我一起飞到未来 (爱情不用彩排彩排)
我是你最超级的依赖 (别再等待等待)
跟着我一起飞到未来 (爱情不用彩排彩排)

Oh~ oh~ Oh~ oh~
Oh~ oh~ Oh~ oh~
Oh~ oh~ Oh~ oh~ (my love)
Oh~ oh~ Oh~ oh~ (my love)
Oh~ oh~ Oh~ oh~ (my love)
Oh~ oh~ Oh~ oh~ (my love)

======================================================

正體字:
Oh~ 超級超級的女孩
Oh~ oh~ Oh~ oh~

看我看看我 不要總是想著他
不愛不愛他不愛你
你的完美勝過他
不要盯著那手機
不要再那三心二意
你明白的 你清楚的 我超級的女孩

有時候想起他送你的花 丟掉快丟掉吧
還有他那最迷人的微笑 忘掉快忘掉吧
他的溫柔還會讓你顛倒 醒來快醒來吧
你的好是多麼神秘
請讓我好好地保密

Oh my Super girl 你是我的 Baby girl
他看不見你的美麗 平凡背後的魔力
Oh my Super girl我是你的 Super Man
你的眼神讓我著迷
為了你我什麼都願意

Oh~ oh~ Oh~ oh~
Oh~ oh~ Oh~ oh~
Oh~ oh~ Oh~ oh~ (my love)
Oh~ oh~ Oh~ oh~ (my love)
Oh~ oh~ Oh~ oh~ (my love)
Oh~ oh~ Oh~ oh~ (my love)

看我看看我 不要總是隨著他
如果他說喜歡你就算再忙也能夠等到你
那一定是他說的謊話
那一定不是真心的話
Oh~ 別相信吧 離開巴
Oh~ 快到我的身邊來

有時候想起他送你的花 丟掉快丟掉吧
還有他那最迷人的微笑 忘掉快忘掉吧
他的溫柔還會讓你顛倒 醒來快醒來吧
你的好是多麼神秘
請讓我好好地保密

Oh my Super girl 你是我的 Baby girl
他看不見你的美麗 平凡背後的魔力
Oh my Super girl我是你的 Super Man
你的眼神讓我著迷
為了你我什麼都願意

開心地 難過地
答應你 都陪你 都陪你
?了 全世界最好的愛 最貴的愛
等你搬進我的心裡來
幸福的權利不要放棄
全世界最完美的唯一

Oh my Super girl 你是我的 Baby girl
他看不見你的美麗 平凡背後的魔力
Oh my Super girl我是你的 Super Man
你的眼神讓我著迷
為了你我什麼都願意

你是我最超級的女孩 (別再等待等待)
跟著我一起飛到未來(愛情不用彩排彩排)
我是你最超級的依賴 (別再等待等待)
跟著我一起飛到未來(愛情不用彩排彩排)

Oh~ oh~ Oh~ oh~
Oh~ oh~ Oh~ oh~
Oh~ oh~ Oh~ oh~ (my love)
Oh~ oh~ Oh~ oh~ (my love)
Oh~ oh~ Oh~ oh~ (my love)
Oh~ oh~ Oh~ oh~ (my love)

======================================================

罗马字:
OH~ chāojí chāojí de nǚhái
OH~ OH~ OH~ IH~

Kàn wǒ kàn kàn wǒ bùyào zǒng shì xiǎng zhe tā
Bù ài bù ài tā bù ài nǐ
Nǐ de wánměi shèng guò tā
Bùyào dīng zhe nà shǒujī
Bùyào zài nà sānxīnèryì
Nǐ míngbái de nǐ qīngchu de wǒ chāojí de nǚhái

Yǒu shíhou xiǎngqǐ tā sòng nǐ de huā diūdiào kuài diūdiào ba
Hái yǒu tā nà zuì mírén de wéixiào wàngdiào kuài wàngdiào ba
Tā de wēnróu hái huì ràng nǐ diāndǎo xǐng lái kuài xǐng lái ba
Nǐ de hǎo shì duōme shénmì
Qǐng ràng wǒ hǎohǎo dì bǎomì

OH MY SUPER GIRL nǐ shì wǒ de BABY GIRL
Tā kàn bùjiàn nǐ dì měilì píngfán bèihòu de mólì
OH MY SUPER GIRL wǒ shì nǐ de SUPER MAN
Nǐ de yǎnshén ràng wǒ zháomí
Wèile nǐ wǒ shénme dōu yuànyì

OH~ OH~ OH~ OH~
OH~ OH~ OH~ OH~
OH~ OH~ OH~ OH~ (MY LOVE)
OH~ OH~ OH~ OH~ (MY LOVE)
OH~ OH~ OH~ OH~ (MY LOVE)
OH~ OH~ OH~ OH~ (MY LOVE)

Kàn wǒ kàn kàn wǒ bùyào zǒng shì suí zhe tā
Rúguǒ tā shuō xǐhuan nǐ jiùsuàn zài máng yě nénggòu děngdào nǐ
Nà yīdìng shì tā shuō de huǎnghuà
Nà yīdìng bùshì zhēnxīn dehuà
Oh~ bié xiāngxìn ba líkāi ba
Oh~ kuài dào wǒ de shēnbiān lái

Yǒu shíhou xiǎngqǐ tā sòng nǐ de huā diūdiào kuài diūdiào ba
Hái yǒu tā nà zuì mírén de wéixiào wàngdiào kuài wàngdiào ba
Tā de wēnróu hái huì ràng nǐ diāndǎo xǐng lái kuài xǐng lái ba
Nǐ de hǎo shì duōme shénmì
Qǐng ràng wǒ hǎohǎo dì bǎomì

OH MY SUPER GIRL nǐ shì wǒ de BABY GIRL
Tā kàn bùjiàn nǐ dì měilì píngfán bèihòu de mólì
OH MY SUPER GIRL wǒ shì nǐ de SUPER MAN
Nǐ de yǎnshén ràng wǒ zháomí
Wèile nǐ wǒ shénme dōu yuànyì

Kāixīn dì nánguò de
Dāyìng nǐ dōu péi nǐ dōu péi nǐ
? Le quán shìjiè zuì hǎo de ài zuì guì de ài
Děng nǐ bān jìn wǒ de xīnlǐ lái
Xìngfú de quánlì bùyào fàngqì
Quán shìjiè zuì wánměi de wéi yī

OH MY SUPER GIRL nǐ shì wǒ de BABY GIRL
Tā kàn bùjiàn nǐ dì měilì píngfán bèihòu de mólì
OH MY SUPER GIRL wǒ shì nǐ de SUPER MAN
Nǐ de yǎnshén ràng wǒ zháomí
Wèile nǐ wǒ shénme dōu yuànyì

Nǐ shì wǒ zuì chāojí de nǚhái (bié zài děngdài děngdài)
Gēnzhe wǒ yī qǐfēi dào wèilái (àiqíng bùyòng cǎipái cǎipái)
Wǒ shì nǐ zuì chāojí de yīlài (bié zài děngdài děngdài)
Gēnzhe wǒ yī qǐfēi dào wèilái (àiqíng bùyòng cǎipái cǎipái)

OH~ OH~ OH~ OH~
OH~ OH~ OH~ OH~
OH~ OH~ OH~ OH~ (MY LOVE)
OH~ OH~ OH~ OH~ (MY LOVE)
OH~ OH~ OH~ OH~ (MY LOVE)
OH~ OH~ OH~ OH~ (MY LOVE)


SUPER JUNIOR-M
SUPER GIRL (CHINESE)
SUPER GIRL
SM ENTERTAINMENT KOREA, 2009

Saturday, 18 September 2010

Mapaglarong Tadhana

Good evening folks!

It's already Autumn in northern hemisphere whereas it's spring in southern hemisphere. Ang bilis talaga tumakbo ng panahon. Naaalala ko pa noong bago pa lang ako sa pagba-blog. At heto, I have a lot of entries here. Halo-halong kwento, awit, at kung ano-ano pa. Aside from my diary, naging takbuhan ko itong blog ko sa ano mang kalagayan ng damdamin ko.

It's so funny how destiny moves. Eh paano, mayroon kang inaasahang isang bagay, pero hindi naman dumarating sa iyo. Ngunit isang araw na lang, habang nakalutang sa kawalan ang isip mo, basta na lang mangyayari yung bagay na nais mong mangyari noon. Minsan, may nagdidikta sa iyo mula sa kawalan na dapat mo nang gawin ang isang bagay habang mayroon pang pagkakataon. So hence, destiny is a matter of chance and choice.

I'll give you my first example. May nagbukas noon na supermarket sa Monumento, at saka naalala ko na magsho-show doon ang friend kong si Roxanne Guinoo. Bale matagal ko na rin siyang hindi nakikita noong time na yun. At nagkita rin kami doon. By the way, she just gave birth like few days ago, at nagkita naman kami bago sila nag-discharge from the hospital. Congratulations to her!

Another example is about my admittance to Coro de San Lorenzo. Noong member pa ako ng Living Hope Chorale, aware na rin ako sa existence ng Coro de San Lorenzo. But I saw something mystical about their choir group. Magaan talaga ang loob ko everytime I see them. Kaya noong umalis ako sa Living Hope Chorale at nagkaroon ako ng pagkakataong makausap sila ay ginawa ko na. At ngayon, mas magaan na ang loob ko sa paglilingkod sa Kaitaasan.

And my last example is about sa pagmi-meet namin ng super idol kong si Vincent Bueno. Ever since na ipinalabas si Vincent Bueno sa TV tungkol sa pagkapanalo niya sa Musical! Die Show ay agad na akong nagkaroon ng paghanga sa kanya. Siya rin ang naging inspirasyon ko sa tuwing kakanta ako sa simbahan. And he's so very talented. That's why I confess, naiinggit din ako sa kanya. But of course, hindi naman ibig sabihin nun ay may sama ako ng loob sa kanya. Kaya siguro nagtagpo kami ni kuya Vincent nang hindi inaasahan. Wala akong kamalay-malay nun na naroon pala siya. At noong mga oras na nag-uusap na kami ni Kuya Vincent ay apaw-apaw ang saya ko. Imagine, I was beside with an Austrian star talking and eating with him during that time!

Iba talaga maglaro ang tadhana diba? But beware: hindi rin minsan maganda magbiro ang tadhana. For destiny could either bring us happiness or sorrow. But for the meantime, puro naman kasayahan ang dulot sa akin. For I know that God is the Supreme Controller of Destiny. Kaya malaki ang utang na loob ko kay God dahil alam kong mahal na mahal niya ako despite of my countless sins. Kaya handa rin ako kung may malas mang darating sa akin, na alam kong darating at darating rin. Pero sa kabila pa rin nun, I cherish every happy moment na tinatamasa ko. THANK YOU GOD!

Tuesday, 14 September 2010

2NE1 - 박수쳐 (Clap Your Hands)
박수쳐 박수쳐

박수쳐 모두 박수쳐

박수쳐 모두 박수쳐


내가 어디에서 무엇을 하던
걱정 근심 따윈 버리고 다 손뼉쳐


자 이제 손을 높이 들자 (u-huh)
크게 치는 사람 오늘 승자 (u-huh) (2NE1)
함께 놀자 혼자 있는 사람 모두 빨리 부르자


이 답답한 도시에서 벗어나자
박자에 맞춰 모두다
우리는 우리 밖으로 탈출한 사자
I wanna rock your body


오늘 하루는 잠시 미쳐봐 (oh)
몸이 뜨거워질때까지 뛰어봐 (oh)
우리 만나면 (A-yo)
나의 손 너의 손 부딪쳐보자


오늘 하루는 잠시 미미-미쳐봐 (oh)
욕심 따위는 모두 이이-잊어봐 (oh)
모두 신나면 (A-yo) We like a champion
모두 준비 됐어 (u-huh)


박수쳐 박수쳐 모두 손을 올리고
저 하늘에게 말을 걸어봐
박수쳐 박수쳐
이제부터 시작이야
K-O-R-E-A-eh-eh-eh

Eh-eh-eh-eh

자 힘이 들 땐 모두 산을 타자
30분 뒤에 정상에서 만나
내가 제인이라면 넌 타잔 가자
저 넓은 우주를 향해 탈출하자

탐험하자 깊은 바다에서의 뜨거운 마찰
잠깐 이제 우린 모두 하나
One more time your body every body
(rock rock)

오늘 하루는 잠시 미쳐봐
몸이 뜨거워 질 때까지 뛰어봐
우리 만나면 A-YO
나에 손 너에 손 부딪쳐 보자

오늘 하루는 잠시 미미 미쳐봐
욕심 따위는 모우 이이 잊어봐
우리 신나면 ayo walk like a champion
모두 준비됐어

박수쳐
박수쳐

모두 손을 올리고
저 하늘에게 말을 걸어봐

박수쳐
박수쳐

이제부터 시작이야 K.O.R.E.A
빨게 진 손뼉으로 모두 공격
이 차가운 세상에 너를 보여줘 YO
이 음악으로 지구를 한들자
좀 더 크게 노래를 부르자

너와 나의 소리가 하나가 되고
그 소리가 합쳐 세상을 흔들고
느껴진다면 모두 같이 나와 춤추자
Just you and me one one

I wanna rock your body
I wanna make some noise
걱정 따윈 날려 버려
I wanna make some noise
무거운 짐 따윈 벗어 던져

박수쳐
박수쳐

모두 손을 올리고
저 하늘에게 말을 걸어봐

박수쳐
박수쳐

이제부터 시작이야 K.O.R.E.A

2NE1
박수쳐 (CLAP YOUR HANDS)
TO ANYONE
YG ENTERTAINMENT KOREA, 2010

Monday, 13 September 2010

Moments with my Super Idol

Guten Tag!

Credits from Vincent Bueno. DANKE!See how happy we were yesterday!

Friday, 10 September 2010

Ke$ha - TiK ToKWake up in the morning feeling like P Diddy
(Hey, what up girl?)
Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city
(Lets go)
Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack
'Cause when I leave for the night, I ain't coming back

I'm talking pedicure on our toes, toes
Trying on all our clothes, clothes
Boys blowing up our phones, phones
Drop-topping, playing our favorite CDs
Pulling up to the parties
Trying to get a little bit tipsy

Don't stop, make it pop
DJ, blow my speakers up
Tonight, I'mma fight
'Til we see the sunlight
Tick tock on the clock
But the party don't stop, no

Don't stop, make it pop
DJ, blow my speakers up
Tonight, I'mma fight
'Til we see the sunlight
Tick tock, on the clock
But the party don't stop, no

Ain't got a care in world, but got plenty of beer
Ain't got no money in my pocket, but I'm already here
And now, the dudes are lining up cause they hear we got swagger
But we kick em to the curb unless they look like Mick Jagger

I'm talking about everybody getting crunk, crunk
Boys tryin' to touch my junk, junk
Gonna smack him if he getting too drunk, drunk

Now, now, we go until they kick us out, out
Or the police shut us down, down
Police shut us down, down
Po-po shut us

Don't stop, make it pop
DJ, blow my speakers up
Tonight, I'mma fight
'Til we see the sunlight
Tick tock on the clock
But the party don't stop, no

Don't stop, make it pop
DJ, blow my speakers up
Tonight, I'mma fight
'Til we see the sunlight
Tick tock on the clock
But the party don't stop, no

DJ, you build me up
You break me down
My heart, it pounds
Yeah, you got me

With my hands up
You got me now
You got that sound
Yeah, you got me

DJ, you build me up
You break me down
My heart, it pounds
Yeah, you got me

With my hands up
Put your hands up
Put your hands up

Now, the party don't start 'til I walk in

Don't stop, make it pop
DJ, blow my speakers up
Tonight, I'mma fight
'Til we see the sunlight
Tick tock on the clock
But the party don't stop, no

Don't stop, make it pop
DJ, blow my speakers up
Tonight, I'mma fight
'Til we see the sunlight
Tick tock on the clock
But the party don't stop, no

KE$HA
TIK TOK
ANIMAL
RCA RECORDS USA, 2010

Thursday, 9 September 2010

PLANTS VS ZOMBIES!

Thanks to insomnia... hahaha...Poor zombies... they were just defeated by plants and never had a chance to eat brains! Hahaha!

Tuesday, 7 September 2010

Was für ein Tag!

Guten Abend!

ANG SAYA SAYA TALAGA NG ARAW KO!

This time, I don't know if it was just a co-incidence or it was meant to happen.

After I went to Eastwood, I was planning to go to Market! Market! in Taguig City via C-5 Road. But the jeepney driver put me off to Ortigas Avenue, and I didn't what to do. And then I decided to go to Robinson's Galleria instead. At the Galleria, I was physically weak and was disoriented. Para bang ang dami-daming pumapasok sa isip ko. Tila baga'y paranoid na ako.

Nang nakita ko ang Dairy Queen, naalala ko yung mga dati kong co-teachers. I really missed them a lot. Kaya umorder na lang ako ng una kong inorder -- Strawberry Oreo. I really can't resist yung kasarapan. Hanggang sa nakita ko yung taong napaka-pamilyar sa akin -- si VINCENT BUENO!

May kasama siya nun, and I tried to follow him. Hanggang sa napa-order na rin ako sa isang food stall na ino-orderan nila. I did not hesitate na magpakilala sa kanya... auf DEUTSCH!

At ayun, bonding moments na namin while eating. Hanggang sa hinatid na ako ni Kuya Vincent sa Greenbelt. I must say, DOWN-TO-EARTH si Kuya Vincent. And safe to say, we both admire each other's talents, bagay na ikina-flatter ko naman.

I don't know yet kung ano ang purpose ng pagkikita namin ni Kuya Vincent. But as the saying goes, "Everything happens for a REASON." at alam ko ngang may dahilan sa kabila nun. Kung ano man yun, bahala na si Lord! GUTE NACHT!

Wednesday, 1 September 2010

Juris Fernandez - 'Di Lang Ikaw


Pansin mo ba ang pagbabago?
Di matitigan ang iyong mga mata
Tila di na nananabik
Sa iyong yakap at halik
Sana'y malaman mo
Hindi sinasadya
Kung ang nais ko ay maging malaya

Di lang ikaw
Di lang ikaw ang nahihirapan
Damdamin ko rin ay naguguluhan
Di lang ikaw
Di lang ikaw ang nababahala
Bulong ng isip wag kang pakawalan
Ngunit puso ko ay kailangan kang iwan

Pansin mo ba ang nararamdaman
Di na tayo magkaintindihan
Tila hindi na maibabalik
Tamis ng yakap at halik
Maaring tama ka lumalamig ang pagsinta
Sana'y malaman mong di ko sinasadya

Di lang ikaw
Di lang ikaw ang nahihirapan
Damdamin ko rin ay naguguluhan
Di lang ikaw
Di lang ikaw ang nababahala
Bulong ng isip wag kang pakawalan
Ngunit puso ko ay kailangan kang iwan

Di hahayaang habang buhay kang saktan
Di sasayangin ang iyong panahon
Ikaw ay magiging masaya
Sa yakap at sa piling ng iba


Di lang ikaw
Di lang ikaw ang nahihirapan
Damdamin ko rin ay naguguluhan
Di lang ikaw
Di lang ikaw ang nababahala
Bulong ng isip wag kang pakawalan
Ngunit puso ko ay kailangan kang iwan