Wednesday, 28 April 2010

Destiny's Child - SurvivorNow that you are out of my life,
I'm so much better,
You thought that I'd be weak without ya,
But I'm stronger,
You thought that I'd be broke without ya,
But I'm richer,
You thought that I'd be sad without ya,
I laugh harder,
You thought I wouldn't grow without ya,
Now I'm wiser,
You thought that I'd be helpless without ya,
But I'm smarter,
You thought that I'd be stressed without ya,
But I'm chillin'
You thought I wouldn't sell without ya,
Sold nine million.

I'm a survivor (what),
I'm not gonna give up (what),
I'm not gon' stop (what),
I'm gonna work harder (what),
I'm a survivor (what),
I'm gonna make it (what),
I will survive (what),
Keep on survivin' (what),
I'm a survivor (what),
I'm not gonna give up (what),
I'm not gon' stop (what),
I'm gonna work harder (what),
I'm a survivor (what),
I'm gonna make it (what),
I will survive (what),
Keep on survivin' (what).

Thought I couldn't breathe without you,
I'm inhalin'
You thought I couldn't see without you,
Perfect vision,
You thought I couldn't last without ya,
But I'm lastin'
You thought that I would die without ya,
But I'm livin'
Thought that I would fail without ya,
But I'm on top,
Though it would be over by now,
But it won't stop,
You thought that I would self-destruct,
But I'm still here,
Even in my years to come,
I'm still gon' be here.

I'm a survivor (what),
I'm not gonna give up (what),
I'm not gon' stop (what),
I'm gonna work harder (what),
I'm a survivor (what),
I'm gonna make it (what),
I will survive (what),
Keep on survivin' (what),
I'm a survivor (what),
I'm not gonna give up (what),
I'm not gon' stop (what),
I'm gonna work harder (what),
I'm a survivor (what),
I'm gonna make it (what),
I will survive (what),
Keep on survivin' (what).

I'm wishin' you the best,
Pray that you are blessed,
Much success, no stress, and lots of happiness,
(I'm better than that)
I'm not gonna blast you on the radio,
(I'm better than that)
I'm not gonna lie on you or your family, yo,
(I'm better than that)
I'm not gonna hate you in the magazine,
(I'm better than that)
I'm not gonna compromise my Christianity,
(I'm better than that)
You know I'm not gonna diss you on the Internet
Cause my momma told me better than that.

I'm a survivor (what),
I'm not gonna give up (what),
I'm not gon' stop (what),
I'm gonna work harder (what),
I'm a survivor (what),
I'm gonna make it (what),
I will survive (what),
Keep on survivin' (what),
I'm a survivor (what),
I'm not gonna give up (what),
I'm not gon' stop (what),
I'm gonna work harder (what),
I'm a survivor (what),
I'm gonna make it (what),
I will survive (what),
Keep on survivin' (what).

Oh
(Oh)
Oh
(Oh)
Oh
(Oh)
Oh
(Oh)
Oh
(Oh)
Oh
(Oh)
Oh
(Oh)
Oh
(Oh)

After all of the darkness and sadness,
Still comes happiness,
If I surround myself with positive things,
I'll gain prosperity.

I'm a survivor (what),
I'm not gonna give up (what),
I'm not gon' stop (what),
I'm gonna work harder (what),
I'm a survivor (what),
I'm gonna make it (what),
I will survive (what),
Keep on survivin' (what),
I'm a survivor (what),
I'm not gonna give up (what),
I'm not gon' stop (what)(Don't stop me now)
I'm gonna work harder (what),
I'm a survivor (what),
I'm gonna make it (what),
I will survive (what),
Keep on survivin' (what).

I'm a survivor (what),
I'm not gonna give up (what),
I'm not gon' stop (what),
I'm gonna work harder (what),
I'm a survivor (what),
I'm gonna make it (what),
I will survive (what),
Keep on survivin' (what),
I'm a survivor (what),
I'm not gonna give up (what),
I'm not gon' stop (what),
I'm gonna work harder (what),
I'm a survivor (what),
I'm gonna make it (what),
I will survive (what),
Keep on survivin' (what).

DESTINY'S CHILD
SURVIVOR
SURVIVOR
COLUMBIA RECORDS, 2001

Tuesday, 27 April 2010

TVXQ - 주문-Mirotic시작은 달콤하게, 평범하게 나에게 끌려
언제나 그랬듯이 먼저 말을 걸어와
모든 가능성, 열어둬 Oh-

사랑은 뭐다? 뭐다! 이미 수식어 Red ocean
난, breakin' my rules again 알잖아 지루한걸?
조금 다쳐도 넌, 괜찮아 Oh-

넌 나를 원해 넌 내게 빠져 넌 내게 미쳐
헤어 날수 없어 I got you- Under my skin
넌 나를 원해 넌 내게 빠져 넌 내게 미쳐
넌 나의 노예 I got you- Under my skin

네 머릿속을 파고드는 날카로운 눈빛
나 아니고선, 움직이지도 않는 Chrome heart
네가 선택한 길인걸 Oh-

혈관을 타고 흐르는 수억 개의 나의 Crystal
마침내 시작된 변신의 끝은 나
이것도 사랑은 아닐까? Oh-

넌 나를 원해 넌 내게 빠져 넌 내게 미쳐
헤어 날수 없어 I got you- Under my skin
넌 나를 원해 넌 내게 빠져 넌 내게 미쳐
넌 나의 노예 I got you- Under my skin

한 번의 키스와 함께-날이 선듯한-강한 이끌림
두 번의 키스, 뜨겁게 터져버릴 것 같은 네 심장을
Yeah~ 너를 가졌어 You know you got it!
Yeah~ Come on! Come on! I got you- Under my skin

네 꿈속에 난 널 지배하는 마법사 내 주문에
넌 다시 그려지고 있어 I got you-Under my skin
My devils ride, 더는 숨을 곳이 없잖아 그렇다면
이젠 즐겨 보는게 어떨까 I got you-Under my skin
넌 나를 원해 넌 내게 빠져 넌 내게 미쳐
헤어 날수 없어 I got you- Under my skin

넌 나를 원해 넌 내게 빠져 넌 내게 미쳐
넌 나의 노예 I got you- Under my skin

TVXQ (동방신기 - 東方神起)
주문-MIROTIC
MIROTIC
SM Entertainment, 2008

Sunday, 25 April 2010

Big Bang - This Love (G-Dragon Solo)This love (yeah, yeah, yeah)
This love in my thuggin' G's in, uh
I'm straight falling, that's right (yeah, yeah, yeah)
This is song for y'all (yeah)

오늘은 다른 날보다도
괜히 더 슬퍼지네
니가 보고 싶다고
이제는 이런 말도
할 수가 없이 돼 버린 걸
그저 옆에서 지켜볼 수
조차도 없어 정말 끝인걸

아무리 봐도 바보 같앴어
헛된 기대만 부풀려
착각만했어
그래 넌 남자친구가 있는데
나는 그걸 아는데
왜 그랬는지 그럴수록 니가 좋아져

친구들이 나보고 병신이래
걔가 뭐가 그리 잘났냐고 정신차리래
가지고 논거래
상관없어 아무렴 어때
이렇게라도 널 볼 수만 있다면
난 그걸로 족해

This love 다신 사랑따윈
하지 않아 너무나 야윈
내 모습을 바라보니
왜 이리 바보 같은지
This love 이미 떠나버린
잡기에는 사라져버린
돌아오지도 않을 사람아
멀리멀리 날아가 저 구름뒤로

마음에도 없는 네 얘기
이것은 마치 like 하나 빼기 일
September 19th 너의 생일
홀로 남아 alone I’m a fallin luv shady

기억은 나니? 네 집 앞에서 밤이
다 가도록 널 기다린 내 맘이 닳도록
장미 한 다발 들고서 맘은 이미 들떴어
기대와는 달리 넌 안 나오고 비가 내렷어

그제서야 나는 맘을 정리해 (네 안에)
누군가 있겠지 나를 위로해 (미안해)
그것도 모르고 널 당황케 했으니 (yes 니?)
또 다시 나는 혼자가 됐으니

This love 다신 사랑따윈
하지 않아 너무나 야윈
내 모습을 바라보니
왜 이리 바보 같은지
This love 이미 떠나버린
잡기에는 사라져버린
돌아오지도 않을 사람아
멀리멀리 날아가 저 구름뒤로

마음에도 없는 네 얘기
이것은 마치 like 하나 빼기 일
September 19th 너의 생일
홀로 남아 alone I’m a fallin luv shady (yeah)

나 어떻게 해야 돼 (oh)
너를 사랑하는 게 (하는 게)
죄진 것만 같은데
지금 (no, no, no, no) 너무 많이 힘든데
너의 그 남자에게 (oh)
찾아가 말해줄래 (말해줄래)
우리 이럼 안되잖아
Now I’m crazy without you for me

(Once again)
This love 이젠 잊혀버릴 (hey)
시간 속에 묻혀져 버릴 (my lady)
기억 속에 흔적조차
왜 이리 가슴 아픈지 (reppin' my hoods)
This love 너무나도 여린 (yeah)
사랑이라 하기엔 어린 (with us)
그 추억도 기억도 다
멀리 멀리 날아가 저 구름뒤로


(C'mon y'all)
This love, this love, this love, this love, this love, this love (ye)
This love, this love, this love, this love, this love, this love (haha)
ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh (ye-ye-ye-yeah) yei, yei, yeah
ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh (This love) Hey, yeah (Uh, uh)

Hey J, look at me
After you left, it ain't the same
I'm not what I used to be
It hurts so much, you know?
I need you girl
Always, all time...
This love

BIG BANG
THIS LOVE (G-Dragon Solo)
BIGBANG VOL.1 (SINCE 2007)
YG ENTERTAINMENT, 2006

Tuesday, 13 April 2010

Sumamo

Dear heart...
Ikaw raw ay batang-bata pa...
At hindi mo pa kayang mag-isa...
Sa bawat kaba, alam nang yun lang...
Ang pag-ibig mo'y nadarama...


Ngunit ang tanong ay... umibig ka rin ba sa akin? Asa pa akong iibig ka rin sa akin. Eh pihikan ka rin diba? At malamang, sabihan mo pa ako na hindi tayo talo. Ano nga ba ang mayroon sa iyo?

Naaalala ko noong una kitang nakita, para ka lang hangin sa akin. Kung tutuusin, nagkaroon pa nga ako ng paghanga sa isa sa mga kaibigan mo. Hanggang sa nawala yun. At sa iyo na nakatoon ang atensyon ko. Ano nga ba ang mayroon sa iyo?

Dumating ang mga araw, napagtanto ko na rin sa sarili ko na nahulog na rin ako sa iyo. Alam kong hindi pa rin kita lubusang kilala hanggang ngayon kahit na abot-kamay na rin kita. At kahit na ganoon na nga, parang napakalayo pa rin natin sa isa't isa. Ano nga ba ang mayroon sa iyo?

Hindi ko nga rin alam kung kaibigan din ang turing mo sa akin. Ngunit ang magagawa ko na lang ay magpasalamat sa iyo dahil nakasama rin kita at naging mabait ka rin sa akin.

ANO NGA BA ANG MAYROON SA IYO?

Wednesday, 7 April 2010