Saturday, 31 May 2008

Regular Student... AGAIN!

Oh, at last... I'm a regular nursing student again!

Now, I can laugh however I like it...

BWAHAHAHAHAHAHAHAH!!!

Ako na lang ang naging regular sa mga ka-grupo ko!!!

Kahit na graduate na sana ako nitong Marso... nakuha ko uli ang regular status ko!!!

Oo nga pala, nagpasa ako kay "PILEN" ng bio-data ko dahil nais kong mag-trabaho sa isang food chain somewhere in Manila...

Eh paano yan? 12 oras akong nasa eskwela kapag Biyernes?

But at least, wala akong pasok ng Huwebes...

At maaari akong mag-overtime nun...

Well, sasabak na naman akong mag-trabaho...

Kung sa bagay, nasanay na rin ako sa iba't ibang time frame...

Ah basta...

Ipinagmamalaki kong...

REGULAR STUDENT NA ULI AKO!!! :D

No comments: