Sunday, 13 July 2008

Proud to be ASIAN! Proud to be FILIPINO! Proud to be KAPAMPANGAN!

Proud to be ASIAN!

Well, I find myself happy whenever I cheer for the artists and celebrities from the Philippines (of course), Japan, and Korea. Of course, I have to include Taiwan, China, Singapore, Malaysia, Thailand, Brunei, and Indonesia.


Proud to be FILIPINO!
Kund hindi dahil sa aking sinilangang lupa na siyang kumupkop at umaruga sa akin, hindi ako buo ngayon. Wari mang maraming suliranin ang kinakaharap ng Pilipinas, ipinapanalangin ko na malutasan na ang lahat ng suliranin na siyang sumisira sa mukha ng aming bansa, ang Perlas ng Silangan!


Proud to be KAPAMPANGAN!
Kanita, e nakuman biyasa neng Kapampangan. Kapilan ku mu mebiyasa nita. Siyempre, Kapampangan ku angkan, agyang Tagalog la reng kapatad ku king Bulacan. Ing ima, makisabi ya kanaku king Kapampangan patse atin yang sabyan kanakung importanti o kumpidensyal. Agyang makananu, biyasa ku Kapampangan. Pero masanting ya ing kekaming amanu neh?


By the way, I would like to congratulate Wu Chun (吴尊/吳尊) and Calvin Chen (辰亦儒)for the success of their promotional tour here in the Philippines. Guess, I saw you guys on Entertainment Live, Pinoy Dream Academy, ASAP '08, and The Buzz (on ABS-CBN). I hope that you'll return back here for a real concert!

No comments: