Monday, 24 August 2009

Ostensible Stress plus Faded Friendship

Mayap abak!

Ati ku shop ngeni. Marakal ku pa kasi gawan pota. Mag-make ku pa king Pre-NCLEX, mag-review ke pa king TCAP, as in super stressed ku talaga. Kaka-exam mi napun kareng subjects a Seminar, Managament, ampong Professional Adjustment. Ngening kayi, e ku pa balu nung apasa ke ing NCM 105. Makanerbyus ya pin! Tapos, asikasuwan ke pa ing PRC ku para king kakung board requirements. Then afterwards, TCAP exams mi king Sabadu at Domingu! DIGPA NING ALTI!

Kabang mag-test kami napun, ikit ke king gulut ku ing significant other ku. Kayi, iya ing akaklase ku king metung kung minor subject. At first, lupa yang magsariling mundo. E man kasi magsalita unless nung pakisabyan me pa. Anggang megi kaming friends, to the point a nilibre na ku pa king jeep. Maragul ku utang a luub kaya agyang makanita. Maganaka ya kasi kanaku kanita, anya super special ya kanaku agyang atin neng kaluguran.

Pero ngeni, karimla na makiyabe kanaku. Dedma ku mu kaya. Agyang sabyan na kung "hello". Ali neman makaili kanaku.

Marimla ne kanaku...

Bakit kaya...

Ala nakuman gewa kaya...

Malapit ne ing graduation, pero ala ke pang short conversation...

A-miss ku ne agyang ali na kami classmates...


"HOY IKAW! OO IKAW NGA! HINDI KA NA NGA NAMAMANSIN... ANG LAMIG MO NA!!! T.T

BAKIT GANUN?!? KINALIMUTAN MO NA BA YUNG CASUAL FRIENDSHIP NATIN?!? HINDI BA NAGING MABAIT KA PA NOON SA AKIN?!? HINDI BA NILIBRE MO PA NGA AKO NG PAMASAHE DATI?!?
HINDI KO SINUSUMBAT KO SA IYO YUNG MGA YUN... PINAPAALALA KO LANG SA IYO NA BASTA KA NA LANG NANLAMIG SA AKIN... PERO HINDI KO NAKALIGTAAN YUNG SIMPLENG BAGAY NA NAGAWA MO SA AKIN DAHIL KAIBIGAN PA RIN ANG TURING KO SA IYO KAHIT NA NANLAMIG KA NA NANG TULUYAN SA AKIN...

NAKAKASAMA NGA LANG NG LOOB...

PERO SANA, MABALIK NA ULI YUNG NAUDLOT NATING PAGKAKAIBIGAN... KAHIT YUN LANG... LALO NA'T BAKA HINDI NA RIN TAYO MAGKITA..."

No comments: