Saturday, 1 January 2011

1-1-11

The first day of my Year 2011 starts with the start of my working shift. Ain't bad at all.Guess it's my first time to celebrate the New Year with my co-workers and not with my family nor any of my relatives. Ganun pala ang pakiramdam kasi mas masaya pa ring kasama ang mga tunay na mahal sa buhay. Pero siyempre, napamahal na rin sa akin yung mga kasama ko sa trabaho. But anyway, I'm still thankful to God dahil panibagong taon na naman ang dumating sa akin. Somehow, maganda pa rin ang labas ng 2010 sa akin, at masasabi kong maganda-ganda rin ang pasok ng 2011 sa akin.

But guess what? It will be the Year of the Rabbit in the coming Chinese New Year! Guess I was born in the Year of the Rabbit! No wonder I love rabbits and hares! :)

Ang hamog nga pala kaninang madaling araw! Ngayon lang ako naka-engkwentro ng ganung ka-hamog dito sa Metro Manila, grabe!

No comments: