Monday, 10 May 2010

PHILIPPINES 2010 PRESIDENTIAL ELECTIONS and 25th SACERDOTAL ANNIVERSARY

Good evening.Nagsalita na po ang taong bayan mula sa iba't ibang panig ng Republika ng Pilipinas. Malinaw na po kung sino ang magiging susunod na pangulo ng Pilipinas. Siya na nga kaya? Siya na po sana.At kanina, ipinagdiriwang po ng mga taga San Bartolome Parish ang 25th Sacerdotal Anniversary ng Kurang Paroko. CONGRATULATIONS!

No comments: